Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

90 % av patienterna nöjda med vårdcentralen i Danviken

Det är inte bara vårdcentralen på Kvarnholmen som har fått höga patientbetyg i SKRs nationella patientenkät.

90 % av patienterna på vårdcentralen i Danviken svarade ”ja” på frågan ”Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett?”.

Läs mer om apotek, vårdcentraler, tandläkare & rehab på Kvarnholmen och runtom

Danviks vårdcentral
Exit mobile version