Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Härliga vinterbilder från nyckelbiotopen Trolldalen

Snön på väg att ge vika för vårblommor men ändå fint att titta på årets vinterbilder från nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken.

Det är kanske sista vintern innan Nacka kommuns lakejer börjar skövla träden, gör slut på rådjur, rävar, ekorrar, harar, grävlingar och fåglar samt spränger sönder klipporna här.

Rådjuren med Svindersviks båtklubb i bakgrunden
Grillplatsen med Alphyddan
Solen tittar genom tallarna
Snötäckt tall
Barnens blå sten
Alphyddan
Stigen i Trolldalen
Pulkabacken
Istäckta tjärret
Barnens gröna sten
Finnberget och ”ungkarlshotellet” nedanför
Finnboda och Kaknästornet
Exit mobile version