Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Ökad turtäthet i högtrafik föreslås för buss 71

Trafikförvaltningen i region Stockholm har nu skickat ut förslag för trafikförändringar 2021/22 till politiker och tjänstemän i bl.a. Stockholm stad och Nacka kommun. De föreslår att linjerna 71 och 403 slåss ihop.

Här är ändringarna som föreslås för buss 71

Föreslagen linjesträckning för buss 71
Exit mobile version