Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Trafikförvaltningen ignorerar protester mot rockaderna i busslinjerna 53 och 55

Trafikförvaltningen i region Stockholm har nu skickat ut föreslagna trafikförändringar för 2021/22 på remiss till bl.a. Stockholm stad och Nacka kommun. Inte ett ord om bussarna 53 och 55. Dags att agera nu!

Det har varit stora protester från boende på Danviksklippan, Saltsjöqvarn, Finnboda, Finnberget, seniorerna på Finnbodaberget, personal på Danvikshem, Tanto och Hjorthagen med flera namninsamlingar, debattartiklar och notiser i lokaltidningar samt e-mailaktioner till politiker och tjänstemän i regionen, Nacka kommun, Stockholm stad och SL mot ändringarna av busslinjerna 53 och 55.

Grannar på Danviksklippan, Saltsjöqvarn, Finnboda, Finnberget och Finnbodaberget protesterade mest mot att

Nu har samma tjänstemän på Trafikförvaltningen i region Stockholm kommit med remiss för trafikförändringarna i SL-trafiken för 2021/22. Inte ett enda ord om buss 55 eller 53 står i dokumentet. De tänker alltså inte agera på protestesterna.

Vänsterpartiet i region Stockholm lämnade in interpellation

Åtminstone en politiker har bestämt sig för att agera i frågan. Maria Mustonen (Vänsterpartiet) lämnade nämligen 23 mars in en interpellation i region Stockholms kommunfullmäktige där hon frågar ansvarigt regionråd (Kristoffer Tamsons, moderaterna):

Agera nu för en förbättring!

Du som vill att politiker och tjänstemän bör hitta en lösning på frågan (t.ex. att vissa turer på buss 53 går direkt till Henriksdalsringen via Kvarnholmen men vissa turer går via Danviksklippan – Saltsjöqvarn – Danvikshem till Henriksdalsringen) bör agera så här:

Buss 53 på Henriksdalsberget
Exit mobile version