Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

KUAB slipper gångförbindelse från Kvarnholmsvägen mot Tre Kronors väg

KUAB hade förpliktat sig gentemot Nacka kommun att bygga en trappa och gångväg från Kvarnholmsvägen upp mot Tre kronors väg. Nu godkänner Nacka kommun att KUAB gör avsteg från den förpliktelsen.

KUAB anger att gångförbindelsen skulle innebära ingrepp i naturen samt är olämplig ur säkerhetssynpunkt. Läs mer i kommunens handlingar…

“Den här trappan är enda gångförbindelsen för de boende norrut. Vi hade gärna sett ett alternativt förslag på utformning av trappan”, säger Khashayar Farmanbar (s).

“Skulle stigen innebära ett stort ingrepp i naturen vore det mindre lämpligt eftersom det finns så lite natur kvar på det hårdexploaterade Kvarnholmen. Skulle den ha karaktär av en upptrampad skogsstig så vore det bättre”, förklarar Christina Ståldal (nl).

“Vi i Miljöpartiet vänder oss också mot att exploatören helt utan motprestation, slipper undan en kostnad på 3,7 miljoner kronor som kommunen tidigare förhandlat fram i ett avtal”, låter Sidney Holm (mp) anteckna till protokollet.

Gröna bältet norr om funkisområdet på Kvarnholmen
Exit mobile version