Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Dagvattentunneln Nya Östbergatunneln ska dras under Henriksdal och Danvikshem

I april var det samråd för Nya Östbergatunneln under Henriksdalsringen, Henriksborg och Danvikshem. Det blir sprängningar, tunga transporter & avstängning av strandpromenaden.

Tunneln ska öka kapaciteten för hantering av dagvatten och spillvatten samt avlasta Henriksdals reningsverk.

Nacka Miljövårdsråd har i synpunkterna på projektet bland annat påpekat att

Det är oklart om bostadsrättsföreningarna och samfällighetsföreningarna på Henriksdalsringen, Henriksborg, Finnboda oh Danvikstrand har hunnit lämna in synpunkter. Nacka kommun har inte heller lagt ut alla handlingar (t.ex. olika miljökonsekvensbeskrivningar) nacka.se/nya-ostbergatunneln.

Nya Östbergatunneln under Henriksdalsringen, Henriksborg, Danvikshem och Finnboda

Exit mobile version