Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Bygge av slambehandlingsanläggning fortsätter under sommaren

Stockholm Vatten och Avfall fortsätter under sommaren sina arbeten på och i Henriksdalsberget med att bygga om och utvidga Henriksdals reningsverk.

Här ingår arbetet med att bygga slambehandlingsanläggningen samt olika förberedande arbeten inför starten av nästa fas av ombyggnaden av biolinjerna. Läs mer på stockholmvattenochavfall.se

Henriksdals reningsverk
Exit mobile version