Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Kvarnholmens trivselgrupp har skickat iväg förslag på förbättringar av utemiljön

Tomma ytan under Munspelet

Tomma ytan under Munspelet

Under augusti och september har runt 30 grannar på Kvarnholmen bidragit med synpunkter på utemiljön och förslag på förbättringar. Förslagen har nu skickats till KUAB och Nacka kommun.

Jag och grannen Marianne Oldenburg från Kvarnholmen samlade in och sorterade synpunkter och förslag som kom in under promenaden i augusti, i Facebook-gruppen Trivselgrupp Kvarnholmen och via e-mail och på Messenger. Jag lade också till mina tidigare synpunkter på gång- och cykelbanorna på Kvarnis.

Dessa har vi skickat till Johan Gyllberg, vd på KUAB samt Kristina Petterqvist på ansvarig enhet på Nacka kommun. Vi sade också att vi är öppna för ett möte.

Johan hörde av sig ganska snabbt med att KUAB nu tittar igenom förslagen och lovade att återkomma.

Exit mobile version