Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Naturskyddsföreningen överklagar ännu en gång exploateringen av Ryssbergen

Ryssbergen mittemot Kvarnholmen

Urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen

Mark- och miljödomstolen avslog tidigare Naturskyddsföreningens överklagan att Nacka kommun vill bygga 600 bostäder i Ryssbergen. Nu överklagar naturvännerna till Mark- och miljööverdomstolen.

Även Nacka Miljövårdsråd och en boende är med på överklagan. Miljövännerna anser att bostadsbyggandet i Ryssbergen skadar kulturmiljön och riksintresset för kust och skärgård.

Kartan visar de 25 % i urskogen Ryssbergen som Skanska, HSB och Nacka kommun vill exploatera

Mp lade ned sina röster i omröstning för bildande av naturreservat

Det är Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som tidigare röstade för exploateringen av Ryssbergen och att bara en del blir naturreservat.

På kommunfullmäktige, 14 november som handlade om budget & mål för 2023 begärde Vänsterpartiet en omröstning om att kommunen ska inleda bildandet av ett naturreservat som omfattar hela området Ryssbergen om detaljplanen underkänns i Mark- och miljööverdomstolen.

Så här röstade partierna:

Exit mobile version