Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Strandpromenaden nedanför Danvikshem avstängd fram till juni 2024

Under bygget av Nya Östbergatunneln som ska mynna i Saltsjön nedanför Danvikshem kommer gång- och cykelvägen mellan Finnboda och Danvikstrand att stängas av fram till juni 2024.

Tidigare pratade man om kortare avstängning av populära strandpromenaden men nu gäller ”ändrade förutsättningar för arbetet” samtidigt som gång- och cykelvägen under Danviksbron kommer att stängas av i två år.

Grannar är mycket förbannade på beslutet. ”Nonchalans mot oss som bor i området och jag misstänker starkt lättja bland dom som bestämt det”, skriver en granne på Facebook.

Jag varnade bostadsrättsföreningar under samrådet för Nya Östbergatunneln att engagera sig i frågan men tyvärr blev för få aktiva.

Så här ska gående och cyklister ta sig förbi bygget fram till juni 2024
Exit mobile version