Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

9 december: Demonstration för Trolldalen i Henriksdalsbacken

9 december, klockan 11:00 besöks hotade Trolldalen av engagerade ungdomar från föreningen Skydda skogen inom ramen för initiativet Fridays för Future.

I samband med besöket håller även vårt boendenätverk Bevara Trolldalen! en spontan demonstration / samling för skogen i parkeringen i Henriksdalsbacken där trappan går ner till Svindersviken.

Demonstration för biologisk mångfald och klimat

I Trolldalen med sina runt 8 ha mellan Finnboda, Henriksdalsringen och Svindersviken hittade vi över 50 rödlistade, fridlysta eller annars värdefulla arter, däribland fladdermöss, fåglar, insekter, växter, svampar, mossor och lav. Läs mer om skogens naturvärden…

I Trolldalen växer också runt 150 naturvärdesträd eller evighetsträd, alltså främst tallar och ekar av hög ålder, omfång och höjd.

Rödlistade ektungsvampen i Trolldalen

Demonstration för demokratin

Över 700 boende har tidigare skrivit på e namninsamling för att bevara Trolldalen. Under samrådet lämnade över 1600 boende och föreningar yttranden till Nacka kommun om att de vill ha kvar skogen.

På västra Sicklaön har bevarandet av grönområden som Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg i Finntorp gjort att många röster vandrade i kommunalvalet till Nackalistan och Socialdemokraterna som vill bevara skogen.

De boendes och väljarnas vilja till trots har Alliansen och Miljöpartiet kommit överens om att skövla och spränga sönder västra delen av Trolldan som är mest tillgänglig, använd och har högst naturvärde.

Där vill Alliansen inkl. Mp bygga sex flerbostadshus, förskolegård, hundrastgård m.m. inom planen att göra Kvarnholmen, Finnberget, Finnboda, Henriksdal och Saltsjöqvarn till tät stad med ytterligare runt 4.000 bostäder.

Exit mobile version