Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Buss 55: Miljöpartistisk ordförande i Trafiknämnden förstår inte de boendes kritik

Anton Fendert (Miljöpartiet), nytillträdd ordförande i Trafiknämnden, visar inte förståelse för de över 530 boendes skrivelse om försämrade turtätheten & linjendragningen på buss 55.

23 januari skickade nätverket för buss 55 & 53 inklusive 530 boende på västra Sicklaön, Danviksklippan, Tanto och Hjorthagen en skrivelse till

Boende i Tanto har även lämnat in ett medborgarförslag. Bostadsrättsföreningar i Saltsjöqvarn har lämnat egna skrivelser.

Reaktion från Trafiknämnden i region Stockholm

“Anledningen till förändringarna är många, planeringen av kollektivtrafiken är väldigt komplex och det kan finnas många fördelar och nackdelar med att göra olika förändringar. När jag ställer frågor om detta specifika ärende så lyfts de goda förbindelser in till stan via tunnelbanan och pendeltåg vid flertalet stationer fram. Slussen på Hornsgatan respektive Katarinagatan, Mariatorget, Zinkensdamm och Hornstull samt Södra station för pendeltåg in till city ligger alla i förbindelse med busslinje 55 eller i närheten av Tanto och utgör ett komplement till busstrafiken”, skriver Anton Fendert, ordförande i trafiknämnden (Miljöpartiet).

“Vi i Vänsterpartiet har full förståelse för er kritik av den tidigare trafikförändringen, och att ni vill ha en bättre trafikförsörjning. Vi delar den och har lyft försämringarna för er vid ett flertal tillfällen, bifogar det senaste. Vi är frustrerade över hur trafikförändringarna har beslutats, och hur berörda invånare och resenärer inte fått vara med att påverka. Tyvärr har den tidigare moderatledda borgerliga majoriteten i Region Stockholm under 16 år skapat ett system där alla trafikförändringar beslutas av tjänstemän utan att ens vi politiker fått möjlighet att diskutera med berörda invånare och vara med och påverka besluten”, skriver Tomas Ekman på uppdrag av Anna Sehlin regionråd och ledamot i trafiknämnden (Vänsterpartiet).

Reaktion från Stockholms stad trafikkontor

Härifrån kom bara en upplysning att trafikkontoret är bara remissinstans.

“Trafikplaneringsavdelningen samt resterande avdelningar på trafikkontoret är endast en remissinstans vid förändringar av linjedragningar. Där tittar vi och svarar på varje avdelnings expertisområde, gällande tillexempel trafiksäkerhet och framkomlighet.”

Reaktion från Nacka kommuns miljö- & trafiknämnd.

Ingen reaktion.

Reaktion från Södermalms stadsdelsnämnd

“Busslinjer och ändringar i dessa är ju en fråga som vi i stadsdelsnämnden får på remiss i bästa fall. Jag har dock hört av mig till mina C-kollegor i regionen och som jag förstått jobbar majoriteten där med att återkoppla till er. Det verkar också som det behövs smidigare och stabilare kontaktvägar mellan resenärer, politiker och utförare”, skriver Lars Krangnes, vice ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd (Centerpartiet).

Reaktion från Östermalms stadsdelsnämnd

Ingen reaktion.

Demonstrationen i juni 2022 mot försämringarna på busslinjen
Exit mobile version