Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

15 maj: Demonstrera för en hiss vid Danvikshem

15 maj, klockan 16:00 – 17:00 demonstrerar vi utanför Nacka stadshus för att seniorerna vid Danvikshem / Finnbodaberget äntligen får en hiss ner till Finnboda hamn för att kunna ta sig till butiker, kommunikationer & annat som de behöver för att ha ett bra liv.

15 maj, någon gång klockan 17:00 – 22:00 kommer nämligen politikerna i Nacka kommunfullmäktige att rösta om en motion om att utreda placering & finansiering av en hiss.

Nackalistan, Socialdemokraterna och Västerpartiet kommer troligtvis att rösta för en utredning medan Alliansen (M, C, L, Kd) kommer rösta mot. Oklart hur Miljöpartiet och Sverigedemokraterna kommer rösta.

Hur ska äldre och funkisar klara 12 % lutning?

Det bor närmast 400 personer i HSB:s seniorhus och brf Finnboda Trädgårdar på Finnbodaberget där även Danvikshem ligger. Många av dessa 400 seniorer har dessutom nått en hög ålder eller har en funktionsnedsättning och sjukdom.

Det gör att de inte längre kan gå i 600 meter långa gångvägen med 12 % lutning norr om Danvikshem för att komma till buss 55 eller i den branta trätrappan söder om Danvikshem för att komma till matbutik och pendelbåtar.

Utsattheten visade sig under snöovädret i nov 2022 då buss 55:s 2-3 turer i timmen var inställda i flera dagar och trätrappan var snötäckt. Många seniorer blev isolerade och beroende av piggare grannars hjälp.

Ge seniorerna möjlighet att klara sig själva

Nacka kommun har som policy att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra, med samma rättigheter och skyldigheter. Även Boverket är tydligt i sina regler om tillgänglighet för att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Vi lever i en expansiv kommun som kommer att ha 158.318 invånare år 2040 varav en tredje del kommer vara över 55 år gamla.

Det kommer så småningom att bli svårt för Nacka att attrahera nya invånare om dessa märker att de kommer ha det svårt att klara sig själva på ålderns höst – handla, ta sig till bussen för att åka till restaurang, utställning, seniorgympa, läkare, kyrka eller vad de nu väljer att göra.

Exit mobile version