Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Ryssbergens ägare har stämt kommunen på 6,25 miljoner kronor

Pefab som äger en del av marken i Ryssbergen, urskogen mittemot Kvarnholmen, har stämt Nacka kommun på 6.250.000 kronor i ersättning.

Pefab har gått till Mark- och miljödomstolen eftersom man anser att reservatsbildningen i Ryssbergen mittemot Kvarnholmen inskränker ägarens möjligheter till användning av fastigheten, t.ex. möjligheter att avverka träd, anlägga vägar och uppföra byggnader.

Strandpromenad nedanför Ryssbergen

Kommunen har tid att svara på stämningen senast 16 juni 2023. Det är inte möjligt att i dagsläget bedöma hur stor ersättningen skulle bli om domstolen bedömer att reservatsbildningen försvårar markanvändningen.

Exit mobile version