Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Tydligare planer för södra Finnberget & Gäddviken i nytt Start-PM

I dagarna kommer Nacka kommun att besluta om planerna på c:a 1.500 lägenheter, förskola, park, badplats, ny dragning av Kvarnholmsvägen och strandpromenad i området som inkluderar södra Finnberget, Gäddviken och Hästholmssundet mellan Finnboda och Kvarnholmen.

Kartan visar vilket område som ingår i planerna för Gäddviken

Projektet består i stor sett av följande delar:

Planerade bostadskvarter i Gäddviken

Parker, strandpromenad & badplats

I projektet ingår också parker, strandpromenader och badplatser:

Gestaltningen av Hästholmssundet

Rivningar och föroreningar

Förberedande arbeten omfattar bland annat

Ungefärlig tidsplan för byggena i Gäddviken

Kommunen tror att detaljplanen kan antas kvartal 3-4 2026, att bygget startar 2027 och hela projektet kommer vara klart för inflytt 2040.

Start-PM i sin helhet

Ladda ner Start-PM för Gäddviken (pdf)

Konsekvenser på boende

Byggprojektet kommer att pågå i mer än 10 år. Så boende på Finnberget, Gäddviken och Kvarnholmen kommer att påverkas inför, under och efter bygget.

Arbetsgruppen för södra Finnberget bevakar ett flertal frågor i projektet:

Exit mobile version