Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Henriksdals reningsverk släppte 20 miljoner liter avloppsvatten i Saltsjön

30 juli berättade några grannar om hur de såg avföring, tamponger, toalettpapper m.m. längs med kajerna i Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen.

Samma dag har nämligen Henriksdals reningsverk släppt 19,5 miljoner liter orenat och delrenat vatten i Saltsjön (uppblandat med regnvatten i och för sig) när systemet blev överbelastat vid ett stort skyfall.

Stockholms Vatten och Avfall som också håller på med sina avloppsrör vid strandpromenaden mellan Finnboda, Danvikshem och Danvikstrand säger att det här är ett vanligt förfarande och kallas för bräddning.

Om man inte bräddar så finns risken att avloppsvattnet går baklänges i ledningarna. Då kan den komma ut i källare och i badrum.

Utsikt från Bageriberget mot Danviks hospital, Djurgården och Saltsjön
Exit mobile version