Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nacka för fler turer på buss 55 men ingen direktförbindelse mellan Kvarnholmen och Sickla köpkvarter

Buss 55 i Saltsjöqvarn mellan Henriksdalsberget och Tanto

I juni behandlade kommunstyrelsen i Nacka SL:s förslag på förändringar i trafiken 2023 – 2024. Jag frågade runt på Facebook om det finns förbättringsförslag för buss- och båttrafiken.

SL:s förslag till trafikförändringar för 2023 – 2024 präglas starkt av att man egentligen vill dra ner på turtätheten på bussar där trafikantunderlaget har gått ner med nästan 50 % på många busslinjer.

Nacka kommun, Stockholm stad m.fl. är remissinstanser men i slutändan bestämmer trafikleverantören Keolis vad politikerna i Trafiknämnden i region Stockholm ska bevilja

Så här gick det för förslagen om bussarna på västra Sicklaön:

Linje 55 – ja till ökade turer

SL föreslår inte några förändringar för buss 55 mellan Tanto och Henriksdalsberget (respektive Finnberget).

Grannar på Finnbodaberget, personal på Danvikshem, grannar i Saltsjöqvarn, Finnboda, Finnberget och Danviksklippan har i flera år demonstrerat utanför Trafiknämnden, gjort flera namninsamlingar, fört samtal med politiker i region Stockholm och tjänstemän, skrivit insändare m.m. för bl.a.

Alla partier i kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget om fler turer på buss 55. Turerna ska också oftare eller alltid gå till Finnberget. Dessutom vill man att buss 55 och 53 stannar på samma ställe vid Slussen för att underlätta byten.

Kristoffer Tamsons möter trafikanter som demonstrerar för fler turer på buss 55

Linje 469 – nej till förbindelse Kvarnholmen – Sickla köpkvarter

SL föreslår inte någon förändring på linje 469.

Många grannar på Kvarnholmen uttryckte att de vill ha en direktförbindelse till Sickla köpkvarter och Dieselverkstan för att handla, ta del av kultur och serviceutbudet där. Jag och Nackalistan föreslog därför att linje 469 borde förlängas till Kvarnholmen.

Alliansen röstade mot förslaget och därmed finns förslaget inte med i remissen. Anledningen ska ha varit att vändplan saknas på Kvarnholmen – något som fanns tidigare på halvön platå.

Linje 53 – samma hållplats som 55 i Slussen

SL föreslår inte någon förändring på linje 53.

Alla partier i kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att buss 55 och 53 stannar på samma ställe vid Slussen (dvs Katarinavägen eller Södermalmstorget) för att underlätta byten.

Linje 402 – ja till fler turer

SL föreslår att utöka turtätheten på buss 402 mellan Slussen och Nacka Forum (stadshuset).

Många grannar på Kvarnholmen har också påpekat att turtätheten på buss 402 borde utökas, att punktligheten är sisådär och att en förlängning till Nacka Forum vore bra.

Alla partier i kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget om utökad turtäthet. Vidare vill kommunen att busslinjen förlängs till Nacka Forum alternativt Nacka Forum norra – Skvaltan – Storängen – Nacka Forum.

Linje 402X – nej till indragning

SL föreslår att dra in linje 402X mellan Slussen och Nacka gymnasiet.

Alla partier i kommunstyrelsen ställer sig mot förslaget eftersom eleverna får längre restid och därmed riskerar att inte nyttja busstrafiken till och från skolan.

Linje 71 – nej till sammanslagning

SL föreslår att slå samman linje 71 och 403 men att linjen fortsatt heter 7e och går från Glasbruksgatan till Hästhagen.

Alla partier i kommunstyrelsen ställer sig mot förslaget eftersom sträckan Sickla allé – Nacka Forum får lägre turtäthet samt att direktkopplingen mellan Sickla allé/Sickla udde och Jarlaberg försvinner.

Buss 71 stannar på Kanalvägen i Henriksdalshamnen

Pendelbåten 80 – ja till fler turer

SL föreslår ökad turtäthet på pendelbåtslinjen 80 mellan Nybroplan och Nacka strand. Turtätheten i rusningstrafik ska ökas från dagens 15 till c:a 10 minuters intervall.

Alla partier i kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget om ökad turtäthet.

Elbåten M/S Sjövägen i Saltsjöqvarn, Nacka
Exit mobile version