Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Många kritiska röster på Finnbodas bomöte

3 maj höll HSB ett boendemöte för runt 200 grannar i Äventyrskontoret i Finnboda. Urban Jonsson, projektledare på HSB Bostad, fick ta emot många frågor från upprörda grannar.

Urban Jonsson, projektledare för HSB i Finnboda

Urban Jonsson och hans team berättade om Finnboda-projektets kommande delar:

Kritiken

Boende i Finnboda på HSNs möte i Äventyrskontoret

Den främsta kritiken som framkom på bomötet var att man tycker att HSB är för passivt när det gäller att hitta intresserade. Det i sin tur gör att projekten försenas eftersom man inte vill belasta HSB:s budget. ”Vi drabbas av ett havererar projekt” påpekade någon.

En annan kritik är att några känner sig lurade. HSN har sålt in ett koncept om Finnboda som en blomstrande stadsdel med butiker, serviceverksamhet och bra kommunikationer. Men HSB har haft svårt att hitta någon som vill driva butiker här eftersom underlaget fortfarande är för litet. ”Man saknar ett koncept för området. Det kommer att bli tråkigt som i Nacka strand”, sade någon.

En tredje punkt som togs upp var parkeringsplatserna. Grannarna anser att det finns för få gästparkeringsplatser. Många parkerar på gästparkeringen eftersom den är billigare än den permanenta. Någon föreslog att man borde förhandla med kommunen om att få parkera på båtklubbarnas parkeringar.

En annan granne tycker att det var synd att man bygger bostäder i Hermansdal. Det är inte mycket natur som får vara kvar i området.

Föräldrarna hade frågor om planerade lekparker. Men dessa ligger långt fram i tiden. På HSB tycker man att greenen räcker länge som lekpark.

Trafiken på Kvarnholmsvägen, som kommer att öka i samband utbyggnaden av Kvarnholmen och Finnboda, förorsakade också huvudbry eftersom ljudnivån anses för högt.

Exit mobile version