Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

HSB röjer missuppfattningar om nya månadsparkeringen i Finnboda

Finnboda Parkväg 20–22 och greenen

Finnboda green

FINNBODA | Urban Jonsson, HSB:s projektchef i Finnboda Hamn, har hört av sig för att röja bort några missförstånd kring bytet av parkeringsbolag i Finnboda.

1. Möjlighet till månadsbetalning försvinner INTE

”Tvärtom, istället för betalning månadsvis i automat blir det nu ett system med särskild boendeparkering (600 kr/månad). Det gör vi för att säkra att de boende får rätt mängd parkeringsplatser. Det medges även parkering via betalning i automat men då enligt taxa 10 kr/tim och max 50 kr/dygn).”

2. Det finns gott om vakanta parkeringsplatser

”Dessutom finns det gott om vakanta parkeringsplatser i garage. Det som är i drift nu administreras av respektive bostadsrättsförening. Du som är intresserad av plats ska kontakta sin styrelse. Dessutom öppnas ytterligare ett garage under hösten med 96 platser”.

Exit mobile version