Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Ny marinarkeologisk undersökning i Svindersviken

Sjöhistoriska Museet gjorde 1993 och 2009 marinarkeologiska undersökningar i Svindersviken där många båtvrak undersöktes och inventerades i Fornsök.

Resterna efter Louise Adelaide i Gäddviken undersöktes 2009. Båten exploderade 1901.

I maj 2011 inleddes en förstudie inför en ny undersökning. Förstudien bestod av att kartera området med side scan sonal (sidotittande ekolod). Nya vrak hittades.

Veckan 24 / 2011 kommer dykare att besiktiga de nya vrakindikationerna. Därefter anses Svindersviken totalinventerad.

>> Läs mer om undersökningen 2011
>> Läs mer om undersökningen 2009
>> Sök i Fornsök efter Svindersviken, Gäddviken eller Ryssviken

Exit mobile version