Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Felaktig upphandling av nya trappan på Henriksdalsberget

I samband med alla rapporter om Nacka kommuns sargade ekonomi nämndes också flera gånger upphandlingen av nya trappan i Trolldalen mellan Henriksdalsbacken och Svindersviken.

Nya Trolldalstrappan mellan Henriksdalsberget och Svindersviken - övre delen

Enligt SVT kostade trappan 4,5 miljoner, men ingen politiker verkar ha tagit något beslut om en upphandling av bygget.

”Det har inte gått att finna något beslut i Tekniska nämnden om upphandlingen om byggnationen av Henriksdalstrappan” skriver revisorerna i sin granskning.

Fakturor för projektet saknar dessutom uppgifter om vilka tjänster som utförts och när de utfördes. Priset stämmer inte heller med kommunens avtal.

>> Klicka här för att se SVT:s rapport om upphandlingen av Henriksdalstrappan

Trappan i Trolldalen byggdes av Nacka kommun efter feedback från Henriksdalsborna att det är svårt att ta sig till Sickla och promenadvägen runt Svindersviken. Innan fanns bara en trätrappa utan belysning, snöröjning och ramp.

Exit mobile version