Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Oklart huvudmannaskap för Oceankajen på Kvarnholmen

KVARNHOLMEN | Kajen på Kvarnholmens yttersta spets mot Ryssbergen och Svindersviken ska bli en attraktiv samlingsplats och rekreationsmiljö med bland annat ett flyttande bassäng. Men Nacka kommun tror att underhållskostnaden kommer att vara stor.

Droppen på sommaren (vänster) och vintern (höger)

Nacka kommuns Tekniska Nämnden uppfattar Oceankajen inte som allmän platsmark som nämnden ska ansvara för. Man påpekar dock att området kommer lätt att uppfattas som allmän.

Därför bör huvudmannafrågan och praktiska hanteringen behöva klarläggas. Tekniska Nämnden påpekar också att skötseln av Oceankajen och andra anläggningar på Kvarnholmen kommer att få betydande ekonomiska konsekvenser. “Kostnaderna för drift och underhåll kan underskattas och bli besvärande överraskningar när de större utbetalningarna börjar komma”, står det i ett förslag till yttrande.

Exit mobile version