Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nacka planerar upprustning av Kvarnholmsvägen för 38 miljoner kronor

KVARNHOLMEN / FINNBERGET | Tekniska nämnden kommer att föreslå Nacka kommunfullmäktige att anslå 2,5 miljoner kronor för projektering av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan.

Invigningen av Kvarnholmsbron 1924

Kvarnholmsvägen ska anpassas till de ökade biltrafikmängderna som exploateringen av Kvarnholmen medför. Det ska ske genom framförallt breddning av vägen mellan cirkulationsplatsen vid Finnbergstunneln och Hästholmsbron.

Befintliga gång- och cykelbanan vid cirkulationsplatsen vid Finnbergstunneln förlängs fram till Hästholmsbron.

Omfattande bergssprängningar och höga stödmurar kommer att behövas för att kunna bredda vägen. Det blir besvärliga trafikstörningar under byggtiden.

Ombyggnaden ska vara färdigställd till sommaren 2014 med en preliminär budget på c:a 38 miljoner kronor. Nacka kommun och KUAB (bolaget som utvecklar Kvarnholmen) står för kostnaden. Projekteringen ska påbörjas innan finansiering är helt klar. Läs mer om projektet.

Exit mobile version