Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nacka kommun investerar i ökad trafik på Kvarnholmsvägen

Kommunfullmäktige i Nacka tidigarelägger anpassning av Kvarnholmsvägen vid Finnboda för ökade trafikmängder pga inflytt till Kvarnholmen. Istället för 2015/16 ska investeringen ske redan 2014/15.

Tidigareläggningen förklaras med att Kvarnholmsvägen ska vara klar innan en ombyggnad av Hästholmsbron (= bron mellan Finnberget/Gäddviken och Kvarnholmen) påbörjas. Dessutom bedömer man att tidigareläggningen inför stor inflytt till Kvarnholmen kommer att störa färre.

I planen finns också en lösning för dagens situation där cyklister och gående måste dela på samma bana.

Projektet har en budget på 40 miljoner kronor. Ombyggnaden av gång- och cykelvägen kommer att kosta 22,4 miljoner kronor. Man ansöker därför om en statlig medfinansiering med 5,6 miljoner kronor.

Rondell på Kvarnholmsvägen döljer kommande bilar
Exit mobile version