Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Folkhem planerar höghus i trä i Danvikstull

DANVIKSTULL | Enligt Dagens Nyheter planerar byggherren Folkhem för höghus i trä i Danvikstull.

Danvikstull med Saltsjöbanan, Värmdövägen, Danviksbron och Det Vita Huset

De ska ligga där SL has bussdepån idag.

“Vi använder trä främst av miljöskäl. Det går åt mycket mindre energi vid produktionen och leder därför också till lägre koldioxidutsläpp när man använder trä i byggandet. Om Sverige och Stockholm ska klara miljömålen måste vi börja bygga mycket mer i trä. Det är också ett förnybart material eftersom nya träd planteras och så småningom blir nytt byggmaterial”, säger Arne Olsson, Folhems vd, till Dagens Nyheter.

Trä som byggmaterial har tidigare inte varit så ovanligt på Västra Sicklaön. Idag kvarstår Villa Bergshyddan på Fåfängan, paviljongen, brygghuset, ladan och Villa Kullen vid Svindersvik gård, superfosfatfabrikens trävillor på Kvarnholmen och i Gäddviken, svara ladan på Finnboda kaj, Bergsunds villor vid Danvikshem, snickeriet nedanför Danvikshem samt trähuset vid Danviks dårhus.

Exit mobile version