Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Höghus på och nedanför Henriksdalsberget kan ge sämre mikroklimat och otrygghet

Som tidigare rapporterat kommer Nacka kommun att föreslå att nya höghus byggs mellan Henriksdalsberget och Henriksborg, på själva Henkan och i mellan Gäddviken och Kvarnholmen.

Höghusen i Henriksdal med 12 våningar kommer förhoppningsvis att presenteras på samrådet våren 2016. I senaste numret av Stadsbyggnadsnytt har Nacka kommun belyst fördelar och nackdelar med sådana höghus. Läs själv artikeln i Stadsbyggnadsnytt

Fördelar med höghus i Henriksdal
Det som talar för är att det ger många nya bostäder och skapar underlag för kommunikationer och stadsliv. Pratet om att det frigör mark för grönytor och liknande är nog bara prat eftersom det är just grönytor i slänten mot Kvarnholmsvägen kommer att försvinna.

Dessutom har Nacka kommun och SL ingen plan på förbättrade kommunikationer som lanseras samtidigt.

Nackadelar med höghus i Henriksdal
Det som talar mot är att det blir skuggor och mer vind. Dålig koppling till gatan kan skapa otrygghet. Att natur och utsikt försvinner i just Henriksdal nämns inte.

områden på västra sicklaön i nacka där höghus kan byggas (bild: stadsbyggnadsnytt)

 

Exit mobile version