Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Dykare placerade siltgardin i Svindersviken

KVARNHOLMEN / SVINDERSVIK | Kvarnholmens södra kaj kommer de närmaste åren att byggas om till ett nytt bostadsområde. På botten av Svindersviken finns dock mycket föroreningar från tidigare industrier kring viken.

Södra kajen på Kvarnholmens framtida södra delnuva

För att förhindra att dessa förorenade massorna sprids i vattnet vid schaktningsarbeten har Kanonaden Entreprenad och NUVA AB lagt ut dubbla siltgardiner i botten.

Siltgardinerna består av en flytkropp (PE-rör), en skärm av geo-textil samt ett sänke. Gardinerna hålls i position av kraftiga ankare.

>> Läs mer

Exit mobile version