Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Sprängning av fem kajpelare på Kvarnholmen

KUAB, som just nu river och bygger på Södra kajen mot Svindersviken på Kvarnholmen, kommer veckorna 36 och 37 att spränga bort fem kajpelare vid tre tillfällen.

Det första sprängtillfället är tisdag, 3 september mellan 14:00 och 15:00.  Av säkerhetsskäl kommer Svindersviken att vara avstängd i några timmar innan och efter sprängningen.

Södra kajen på Kvarnholmens framtida södra del (bild: KUAB)
59.3325818.0649
Stockholm, Stockholms Lan, Sweden
Exit mobile version