Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

18 mars: Hur bevaras natur- och kulturvärden vid förtätningen av Sicklaön?

KVARNHOLMEN / FINNBODA / HENRIKSDALSBERGET | Omvandlingen av Kvarnholmen, planer för området mellan Henriksdalsberget och Saltsjöqvarn, exploatering av Ryssbergen, Svindersviken och Trolldalen för motorvägar etc. Förtätningen ökar i våra bostadområden. Men vad händer med kultur- och naturområdena?

Träd och klippor i Ryssbergen

Nacka kommunens antikvarie Johan Aspfors kåserar över konflikten mellan bebyggelseexpansion och bevarande av värdefull kultur och natur.

Inflyttningen till stockholmsregionen sätter press på kommunerna att bidra till bostadsbyggandet. Hur mycket av det mer värdefulla gamla Nacka kan bevaras i det nu framväxande stadslandskapet på Sicklaön?

Måndag 18 mars 2013 kl. 19.00 i Dieselverkstaden, Lilla Scen

Därefter årsmöte för Nacka Miljövårdsråd. Gratis! Mer information finns på www.nackamiljo.se

Exit mobile version