Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Politiker i Saltsjöqvarn kritiserar Nacka för dåligt miljöarbete

SALTSJÖQVARN / RYSSBERGEN | Nacka kommun har i en rankning av kommunernas miljöarbeten hamnat på plats 160 bland 290 kommuner. Och detta trots att kommunen överdrev miljöengagemanget till sin fördel.

”Till på köpet påstår Nacka i undersökningen att man inte exploaterat någon värdefull naturmark under de senaste tre åren, trots att vi alla vet att det inte stämmer”, skriver Lennart Adell Kind (folkpartiet) i Nacka Värmdö Posten.

Här menar han bland annat kommunens beslut att låta en bilväg gå i tunnel genom urskogen Ryssbergen (s.k. Kvarnholmsförbindelsen) men också planerna att bygga bostäder på vissa håll i naturområdet trots att det finns beslut om att Rysbergen ska bli naturreservat.

Lennart Adell Kind kritiserar Nacka kommun för dåligt miljöarbete

59.31069818.162716
Nacka, Sverige
Exit mobile version