Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Ordkrig om Kvarnholmsförbindelsen mellan politiker i Saltsjöqvarn

SALTSJÖQVARN / KVARNHOLMEN | Diskussionen började 5 december i Nacka Värmdö Posten med en debattartikel av Ingela Birgersson om hur Socialdemokraterna vill satsa på en klimatvänligare trafik- och exploateringspolitik i Nacka kommun.

“Vi Socialdemokrater anser att Nacka borde vara mycket tuffare än idag mot exploateringsbolagen och prioritera de företag som har en stark miljöprofil. Det går att göra en politisk prioriteringsordning där vi prioriterar och detaljplanelägger de områden där byggherrar och exploatörer går med på de krav kommunen ställer”, skriver Ingela Birgersson i NVP.

Lennart Nilsson, folkpartist i Nacka kommunfullmäktige

15 december svarade Lennart Nilsson (folkpartiet, boende i Saltsjöqvarn) så här: “Socialdemokraterna drev tillsammans med Moderaterna igenom Kvarnholmsbron, en ny bilväg genom Ryssbergens unika urskog som kostar Nackas skattebetalare hundratals miljoner, istället för att lägga de pengarna på mindre barngrupper och bättre lokaler i förskolan. Bara för att korta bilvägen till Forum med några kilometer.”

Bakgrunden är att socialdemokraterna (utom en), kristdemokraterna och moderaterna röstade för en bro över Svindersvik och en tunnel i Ryssbergens urskog. Kommunen tar riskerna för eventuella fördyrningar. Men även runt hälften av folkpartiets grupp i Nacka kommunfullmäktige röstade för projektet. Lennart Nilsson röstade mot.

Hans-Åke Donnersvärd, socialdemokrat i Nacka kommunfullmäktige

27 december svarade Hans-Åke Donnersvärd (socialdemokraterna, boende i Saltsjöqvarn) tillsammans med Ingela Birgersson och Erika Ullberg i Nacka Värmdö Posten: “När det gäller Kvarnholmsbroprojektet anser vi dock att det är helt oacceptabelt att den ekonomiska styrningen varit så bristfällig och att projektet därför kraftigt har fördyrats”.

Exit mobile version