Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Fler signalhorn varnar om sprängningar på Kvarnholmen

18 januari återupptogs sprängningarna på södra kajen på Kvarnholmen i Nacka. Årets innan märktes dessa på norra Kvarnholmen utan att varningssignalerna hörts där. Detta är nu åtgärdat.

Innan jul nådde sprängningsarbetet vid södra kajen en zon i berget där vibrationerna från sprängningarna i stor utsträckning fortplantat sig horisontellt genom berget mot norra Kvarnholmen. Detta samtidigt som varningssignalerna före och efter sprängning inte hörts där vibrationerna varit påtagliga.

Antalet signalhorn har därför utökata för att förvarningen ska höras i alla berörda områden på Kvarnholmen. Läs mer om arbetet

Exit mobile version