Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Mer avloppsvatten på väg till Henriksdals reningsverk

Du som störs av avföringslukten från Henriksdals reningsverk (trots ombyggnad för att innesluta stanken) kommer antagligen snart att få acceptera lite pålägg på det området. Stockholm stad ska nämligen lägga ner reningsverket i Bromma.
Västerorts avloppsvatten, som idag tas hand om i Brommaverket, ska istället gå till Henriksdals reningsverk.

Där kommer man därför att behöva bygga en membranseparering. Enligt VA-tidskriften Cirkulation är det en bra grund för att ta bort läkemedelsrester ur vattnet.

Hoppa att utbyggnaden inte innebär en massa sprängningar där det senare är oklart varifrån sprickor i husen på Henriksdalsringen härstammar. Bättre mätning kommer att krävas.

Exit mobile version