Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

7 maj: Samråd i DanvikCenter om utbyggnad av Henriksdals reningsverk

Bromma avloppsreningsverk läggs ner. Istället kommer allt avloppsvatten att renas i Henriksdals reningsverk som i så fall behöver byggas om och ut. Blir det störande sprängningar under utbyggnaden? Blir det mer avföringslukt i framtiden? Kommer utbyggnaden att krocka med eventuella planer att flytta på Värmdövägen?

Svar på dina frågor kan du som påverkas as om- och utbyggnaden, om du nu bor i Henriksdalshamnen, på Danviksklippan, på Henriksdalsberget eller i Saltsjöqvarn, få på

samrådsmötet som Stockholm Vatten håller på onsdag, 7 maj klockan 18:30 i DanvikCenter (Hästholmsvägen 28).

Tidigare utbyggnader med problem

Senaste utbyggnaden av Henriksdals reningsverk skedde 2010.

Grannarna på Henriksdalsberget klagade att man inte riktigt höll sig till överenskomna tider för sprängningar.  Inom brf Svindersvik påstods också att husen tog skada av sprängningarna men det gick inte att bevisa. Även grannar på Danviksklippan och i Saltsjöqvarn hade märkt av oförklarliga sprickor efter sprängningarna.

Ett argument för utbyggnaden var att det skulle vara mindre avföringslukt i området. Men det höll inte riktigt. Kommer reningsverket att hålla tätt under ombyggnaden. Eller kommer mer avloppsvatten som bearbetas betyda att luktproblemet ökar?

Det finns också planer på att på något sätt flytta Värmdövägen in i Henriksdalsberget för att kunna färdigställa Henriksdalshamnen. Kommer dessa planer att krocka med utbyggnaden?

Hur du lämnar synpunkter

Synpunkter ska ha inkommit senast 28 maj 2014 skriftligt till

Mer information om projektet finns på stockholmvatten.se

00
Exit mobile version