Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Samråd pågår fram till 11 november för platån på Kvarnholmen

1 till 11 november pågår samrådet för ytterligare 540 bostäder, förskola med 8 avdelnibgar, ett antal lokaler för service och arbetsplater på Kvarnholmsplatån och nordvästra kajområdet.
Kvarnholmsplatån rymmer också kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med känd funkisarkitektur som kommer att bevaras. Men två höghus klämms in mellan funkishusen och Hästholmssundet där Kvarnholmens lekpark samt flera mäktiga träd finns idag. Samrådet gäller även en fortsättning av strandpromenaden runt Kvarnholmen.

Nacka kommuns samrådsmöte kommer att hållas onsdag 16 oktober, klockan 18.30-20.30 i Kuabs projektkontor på Kvarnholmsvägen 77. Representanter för Nacka kommun, Kuab och arkitektkontoret ÅWL finns på plats för att berätta om projektet och svara på frågor.

Läs mer im etapp fem i Kvarnholmsprojektet

Exit mobile version