Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Vi minns: Utedass med rinnande vatten vid Danviks hospital

Det är inte bara Henriksdals reningsverk som idag låter sitt vatten rinna i Saltsjön genom stora rör i Saltsjöqvarn. Även anrika Danviks hospital, som var en stor vårdinrättning i 350 år mellan dagens Danviksbro, Fåfängan och Saltsjöqvarn, lät avföringen från sina intagna rinna direkt från utedass belägna ovanför en ränna.

Den så kallade Kvarnbäcken eller Kvarnrännan användes även för att driva Danvikskvarn innan Danvikskanalen byggdes och för att vattna hospitalets trädgård som den korsade.

Rännan löpte även under Danviks hospitals kyrka. Utedassen eller “afträden” placerades på var sin sida huvudbyggnaden visar kartor från både 1700- och 1800-talet. Så slapp man jobbet med att behöva tömma latrinen eller flytta utedassen till en annan grop.

Huvudbyggnaden med kyrkan i mitten samt rännan under, 1915
Kvarnbäcken med avträdeshus, 1915
Karta över Danviks hospital, troligtvis från slutet av 1800-talet
Karta över Danviks hospital, 1780
Exit mobile version