Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nacka kommun för fler turer på buss 71

Keolis, SL och Stockholm läns landsting har föreslagit en neddragning av turtätheten på busslinje 71 mellan Slussen och Jarlaberg via bland annat Henriksdalshamnen.

Nacka kommun kritiserar neddragningen i ett yttrande:

Linje 71 (Slussen – Jarlaberg) är en viktig linje med anslutning till Tvärbanan. Därför en minskning av det turutbud som föreslås på denna linje olämplig.

Buss 71 stannar på Kanalvägen i Henriksdalshamnen
Exit mobile version