Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Inte helt ren biogas facklas upp vid Henriksdals reningsverk

Grannar har undrat vad det är för ljus som syns ibland ovanför Henriksdals reningsverk på Henriksdalsberget. Det är biogas som utvinns men som inte kommer till användning pga att den inte ör tillräckligt ren ännu.

Vid uppstarten av den utbyggda biogasanläggningen är utvunna gasen som ska användas till SL:s bussar nästan ren. Då den inte går att använda innan den uppfyller alla krav och då metan oförbränt är en värre växthusgas än koldioxid släpper Scandinavia Biogas inte ut den i luften utan facklar upp den istället.

Det började man med i december men kommer att behöva göras framöver också då och då.

Exit mobile version