Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Skriv på namninsamling för att bevara skogen Trolldalen i Henriksdal

Nacka kommun har inom planprogrammet för Henriksdal presenterat förslaget på att bygga 700 lägenheter i flerbostadshus i värdefulla skogen Trolldalen, öster om Henriksdalsringen mellan Finnboda och Svindersviken. Nu kan du skriva på namninsamlingen för att bevara skogen.

Vi vill att kommunen bevarar och skyddar skogen i sin helhet eftersom:

Skriv på så här:

1.
2. 
Exit mobile version