Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Nya skisser visar planer på ännu fler höghus i Henriksdal & skogen ryker helt

Nu har nya skisser dykt upp som visar visionerna för ny bebyggelse i Henriksdal med ännu fler höghus (upp till 1.900 lägenheter) samt att skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken försvinner nästan helt.

3 etapper för programförslaget Henriksdal

Planförslag för Henriksdal (klicka på bilden för att förstora)

Senaste beskedet är att vi i mitten av maj bjuds in av Nacka kommun till samråd. Planområdet har delats upp i flera etapper:

Etapp 1 (om 0 – 4 år): Omfattar Henriksdalsbacken, Henriksdalsringens platå (innergården, centrum, hundrastgården) och slänten mot Kvarnholmsvägen – totalt 500 lägenheter;
Etapp 2 (om 4 – 8 år): Omfattar skogen Trolldalen på Henriksdalsberget (700 lägenheter), området mellan Finnboda hamn och Danviks ödekyrkogård (300 lägenheter) samt Vilans skola;
Etapp 3 (om 8 – 12 år): Omfattar DanvikCenter, Henriksborg och slänten från Henriksborg mot Kvarnholmsvägen – totalt 600 lägenheter;

Möjliga stötestenar i programförslaget Henriksdal

Jag hoppas att diskussionen handlar mindre om att det överhuvudtaget byggs utan mer om att

  1. man skövlar skogen Trolldalen (skogen mellan Svindersviken, Henriksdalsringen och Finnberget)
  2. många på Henriksdalsringen går miste om sin utsikt;
  3. även (överkomliga) hyresrätter byggs;
  4. kommunen saknar plan för trafikförsörjning för de 6.000 nya grannarna;
  5. att biltrafiken kommer att öka markant de närmaste åren;
  6. att kommunen måste satsa på fritidsanläggningar, skolor, vårdcentraler (långa köer till vårdcentralen i DanvikCenter) och liknande;

1. Skövling av skogen Trolldalen

Trots att Naturskyddsföreningen tidigare uttalade sig att skogen Trolldalen borde skyddas tillsammans med hela Svindersviken och urskogen Ryssbergen, samt att medborgare önskade sig i kommunens 3D-dialog att skogen är kvar så vill man avverka allt utom slänten mot Svindersviken och stråk mellan kvarteren.

”Naturen runt Svindersviken utgör den innersta delen av den regionala grönkilen Nacka-Värmdö som har en viktig funktion för den biologiska mångfalden, då den utgör en effektiv spridningskorridor för växter och djur”, konstaterar programförslaget för Henriksdal.

Skogen Trolldalen skövlas och ersätts med hög bebyggelse (klicka på bilden för att förstora)
Skogen Trolldalen idag med båtklubbar nedanför (klicka på bilden för att förstora)
Trolldalen reduceras till några träd mellan husen (klicka på bilden för att förstora)
Utsikten från Finnboda mot bebyggelsen i Trolldalen (klicka på bilden för att förstora)

 2. Många på Henriksdalsberget går miste om sin utsikt

Många grannar på Henriksdalsringen vars lägenhet vetter mot Djurgården kommer att gå miste om sin utsikt. Även på Henriksdalsringens platå (alltså mellan brf Utsikten och brf Svindersvik, framför brf Svindersvik i uppfarten och på hundrastgården) byggs nytt för att skapa ett Henriksdalstorget.

Byggnader mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen (klicka för att förstora)
Ny byggnation på Henriksdalsringens platå (klicka för att förstora)
Framtida Henriksdalstorget (klicka på bilden för att förstora)

3. Inga hyresrätter byggs

Programförslaget, dvs kommunen, lägger sig inte i vilka boendeformer som byggs. Det är alltså upp till byggherrarna.

4. Inga planer på kommunal trafikförsörjning

Nacka kommun har inte lyckats placera någon tunnelbanestation i området. Enda konkreta förbättringen man tittar på är en hängbro eller linbana från Henriksdalsringen till Sickla.

5. Utökad trafik

Kommunen räknar med 24.000 fordon per dag på Kvarnholmen för 2030. Bebyggelsen i Henriksdal ökar trafiken med ytterligare 25 procent. Bostäder kan därför inte placeras på markplan utan endast affärslokaler.

Framtida Kvarnholmsvägen (klicka på bilden för att förstora)

6. Kommunen måste satsa på service och skolor

Finnboda förskola och Vilans skola rivs. Ny grundskola för 500 barn byggs. Även 4-5 nya förskolor måste byggas. Förskolan på Henriksdalsberget byggs ut.

En idrottshall och musiklokaler byggs i anslutning till nya Vilans skola. Glada Henkans fritidsgård flyttas. Gula huset och tidigare förskolan på Henriksdalsberget ersätts med bostadshus.

Henriksdalstorget, markplan i husen runt Kvarnholmsvägen och DanvikCenter ska innehålla affärslokaler och service.

Torget mellan Saltsjöqvarn och DanvikCenter (klicka på bilden för att förstora)
Exit mobile version