Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Grannarna i seniorhuset bakom Danvikshem överklagar byggplaner

Grannarna i seniorhuset bakom Danvikshem fortsätter engagera sig för att natur- och rekreationsområdet Vidablick / Norra platån mot Finnboda genom att överklaga HSBs byggplaner hos Mark- och Miljööverdomstolen. Ärendet avgörs 15 juni.

De två östra husen som HSB vill uppföra norr om befintliga seniorhuset där grannarna idag har sitt rekreationsområde

“Genomförs den exploatering som planen möjliggör riskerar inte bara mina huvudmän utsättas för negativa hälsoeffekter, utan skyddad natur och skyddade arter kan komma att påverkas på ett sätt som inte är förenligt med vare sig svensk rätt eller EU-rätt. Planen kommer även att medföra att ett stort antal personer kommer att diskrimineras p g a funktionsnedsättning i strid mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att hänsyn till kommuners självbestämmande skulle ta över är inte förenligt med någon av dessa regleringar”, står det i överklagandet.

Konkret är anledningarna för överklagandet är att byggplanerna

Seniorernas rekreationsområde Vidablick på Norra platån
Norra platån & Vidablick är märka som orange 4 och delvis grönt 7 på Västra Sicklaöns naturkarta.
Exit mobile version