Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Livsmedelsinspektörer anmärker hygienen i Henriksdals vattentorn

Grannarna på Henriksdalsberget lär inte försörjas med det bästa vattnet trots att Henkan är beläget på Henriksdals reningsverk.

Nackas livsmedelsinspektörer har nämligen gjort en oanmäld inspektion av vattentornet och rapporterat in unken lukt vars källa inte har hittats, beläggningar på vattenytan och öppningar som skadedjur kan använda för att ta sig in på.

Tornet är 35 m högt. Dess topp är därmed 83 m över vattenytan. Tornet byggdes 1968 och stod redan klart när bostäderna började byggas. Vattentornet liksom bostäderna på Henriksdalsberget har ritats av arkitektbröderna Ahlsén.

Nacka Vatten och Avfall AB har nu fyra veckor på sig att åtgärda felet. Läs mer i NVP.se

Exit mobile version