Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Ladda ner broschyr om naturen på Nordvästra Sicklaön 2018

Du som gillar strövtåg i närnaturen, njuter av härliga utsikter, vill veta hur mycket grönt som finns kvar 2030 när Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen har blivit tät stad eller vill hitta ställen att plocka svamp och blåbär, kan nu ladda ner foldern “Naturen på Nordvästra Sicklaön 2018”.

LADDA NER BROSCHYREN (PDF)*

Nu nästan helt förstörda Engelska parken nedanför Danvikshem sett från Skatberget på Finnberget

8 natur- & rekreationsområden som ska exploateras

Broschyren fokuserar på de åtta natur- och rekreationsområdena på Nordvästra Sicklaön som kommer att exploateras fram till 2030 för att skapa tät stad enligt Nacka kommuns översiktsplan:

  1. Nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda & Svindersviken.
  2. Urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen.
  3. Skogen Fredriksberg eller Udden på östra Kvarnholmen.
  4. Skogstäckta branten i Henriksdal mellan Henriksdalsringen och Värmdövägen respektive Kvarnholmsvägen.
  5. Bageriberget mellan Saltsjöqvarn och Danviksklippan.
  6. Skatberget mellan Finnboda och Finnberget.
  7. Engelska parken (i alla fall det som är kvar) mellan Danvikshem, Finnboda och Vilans skola.
  8. Gröna bältet runt Henriksborg.
Karta med natur- och rekreationsytor på Västra Sicklaön vi vill ha kvar även när Nacka bygger stad.

Detaljerad beskrivning med historia & karta

Natur- och rekreationsområdena beskrivs detaljerat i broschyren utifrån

…………………………………
* Ladda ner och skriv ut bådsidigt på A4 färg.

Exit mobile version