Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nu säljer kommunen hundrastgården på Henriksdalsringen till högstbjudande byggbolag

Nacka kommun har efter att m, l, c, kd, s och v röstade för planprogrammet för Henriksdal för ett år sedan, nu börjat erbjuda mark på Henriksdalsringens innergård, hundrastgården och i nyckelbiotopen Trolldalen till byggbolag som uppfyller vissa kvalitetskriterier genom s.k. markanvisningstävling.

Tävlingen genomförs 2 och 3 kvartalet 2019. Vi får veta kvartal 4 vem som ska bebygga området.

Detta trots 480 synpunkter från boende och föreningar och två namninsamlingar med totalt 1600 namn.

Folk sitter, fikar och umgås med grannar på Henriksdalsringens hundrastgård medan hundarna leker

Henriksdalsringens hundrastgård

Skönt att inte behöva korsa en bilväg för att komma till Henriksdalsringens hundrastgård

Nacka ska bygga bostäder här. I detaljplanen anger kommunen att hundrastgården skulle vara för liten.

Kartan visar första etappen (röd sträckad linje) i planprogrammet för Henriksdal med hundrastgårdens nuvarande placering (svart hund) och kommande placering (röd hund)

Den kommer istället flyttas till en yta ovanför Svindersviken (röd hund på kartan) som

Hur du kan engagera dig

Inget är spikat och klart innan en detaljplan har gått på samråd. Det händer nog om c:a 1 år. Det du kan göra är:

Exit mobile version