Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Korallröd vargmjölk på torrakor i Henriksdal

Vargmjölk heter en grå till korallröd slemsvamp som trivs på stubbar, torrakor och lågor. Den har hittats i urskogen Ryssbergen, nyckelbiotopen Trolldalen och nu även i skogsdungen mellan Henriksborg och Kvarnholmsvägen.

Skogsdungen (grönt 8 på kartan) kommer skövlas när Nacka ska förtäta Henriksdal med 1.900 nya lägenheter.

Det intressanta är att s.k. slemsvampar

Vargmjölk på en torraka i Henriksdal
Vargmjölk på en låga i Henriksdal
Exit mobile version