Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

HSB röjde bort värdefull natur mellan Danvikshem och Finnboda

HSB röjde i dagarna radikalt i Engelska parken, skogsdungen mellan Danvikshem och Finnboda för ökad trygghetskänsla. Samtidigt förstördes brantens mycket höga naturvärden.

Engelska parken är i folkmun namnet på skogsdungen i branten mellan Danvikshem, bostadsrättsföreningen Finnboda trädgårdar och seniorhuset på höjden och Vilans skola, Finnboda förskola och Finnboda hamn nedanför.

Inför utökningen av Danvikshem och HSBs bygge av Finnboda trädgårdar undersökte Nacka kommun 2013 naturvärdena för denna slänt. Man konstaterade då att Engelska parken har naturvärdesklass 1 på grund av förekomsten av

Engelska parken har i samband med byggprojekten blivit naggad på kanten och efteråt kom en misshandel efter en annan i from av gallring och på ett ställe nedgrävning av trädrötterna under en halvmeter stenkross varpå man lade ringar runt trädens rötter för att inte dö.

Naturområden (grönt) och rekreationsområden (orange) som i Nacka kommuns översiktsplan kan bebyggas i framtiden: (1) Trolldalen, (2) Ryssbergen, (3) Fredriksberg på Kvarnholmen, (4) Svindersviken, (5) Bageriberget i Saltsjöqvarn, (6) Skatberget på västra Finnberget, (7) Engelska parken vid Danvikshem och (8) Henriksdal / Henriksborg.

Alla buskar och död ved borta

I veckan hörde grannar av sig om att Engelska parken har röjts radikalt höjden med Finnboda trädgårdar:

Vi kan bara ana vilka rödlistade arter som nu är borta från Engelska parken. Även naturvärdet lär ha sjunkit till klass två eller tre.

Ingen kan ha undgått i media att det står illa till med skyddade, värdefulla skogar i Sverige där många gammelskogar har ersatts med monokulturer / trädplantager. Inte heller att biologiska mångfalden är hotad pga allt från dagens skogsbruk till krympande naturområden.

HSB skyller på trygghet och tillgänglighet

Anders Joachimsson, miljöansvarig på HSB, hörde av sig och förklarade att HSB tillsammans med bostadsrättsföreningen Finnboda trädgårdar beslutade om åtgärden:

“Bakgrunden till beslutet är att boende i såväl HSB Stockholms seniorboende som HSB brf Finnboda trädgårdar under en längre tid har bett oss åtgärda den aktuella ytan. Synpunkter har även inkommit från utomstående. Det har dels handlat om rena säkerhetsfrågor, där nedfallna grenar och döda träd med fallrisk hängt över gångvägen och dels om trygghet, då gångvägen har uppfattats som mörk och med dålig sikt”, förklarar Anders i ett e-mail.

Jag påpekade i ett svar att man skulle kunna minimera skadan genom att

Exit mobile version