Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

SL båt 80 Sjövägen tidtabell sommar 2022 Nybroplan – Ropsten

SL båt 80 / Sjövägen har en sommar tidtabell 24 juni – 21 augusti för sina resor Nybroplan – Ropsten – Storholmen via bl.a. Saltsjöqvarn, Finnboda, Kvarnholmen & Nacka strand. Läs & ladda ner!

Sjövägen / SL båt 80 startade som ett försök i augusti 2010 i Trafikförvaltningens regi med trafikentreprenören Rederi AB Ballerina. 6 maj 2013 invigdes linje 80 officiellt och ingår sedan dess i SL:s ordinarie trafikutbud men med förlängd sträcka och högre turtäthet.

Sjövägen bryggor – var stannar SL båt 80 mellan Nybroplan och Ropsten?

SL båt 80 stannar vid följande hållplatser / bryggor mellan Nybroplan och Ropsten:

Hur ser sommar tidtabell ut för Sjövägen / SL båt 80?

Måndag till fredag trafikerar SL båt 80 sträckan Nybroplan – Ropsten mellan klockan 6:00 och klockan 23:00. Lördag, söndag och heldag trafikerar Sjövägen sträckan Nybroplan – Ropsten mellan klockan 7:00 och 23:00. Observera att enstaka avgångar går direkt till Nacka strand utan att stanna.

Måndag till fredag trafikerar SL båt 80 sträckan Ropsten – Nybroplan mellan klockan 5:50 och 22:50. Lördag, söndag och helgdag trafikerar Sjövägen sträckan Ropsten – Nybroplan mellan klockan 06:50 och 22:50.

SL båt 80 M/S Sjövägen i Saltsjöqvarn, Nacka

SL båt 80 bryggor – var stannar Sjövägen mellan Ropsen och Storholmen?

Sjövägen / SL båt 80 har även en förgrening mellan Ropsten och Storholmen. Den stannar vid följande hållplatser / bryggor:

Måndag till fredag trafikerar Sjövägen sträckan Ropsten – Storholmen – Ropsten mellan klockan 7:05 och 22:40. Lördag, söndag och helgdag trafikerar SL båt 80 sträckan Ropsten – Storholmen – Ropsten mellan klockan 8:10 och 22:15.

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version