HSB röjde bort värdefull natur mellan Danvikshem och Finnboda

HSB röjde i dagarna radikalt i Engelska parken, skogsdungen mellan Danvikshem och Finnboda för ökad trygghetskänsla. Samtidigt förstördes brantens mycket höga naturvärden.

Engelska parken är i folkmun namnet på skogsdungen i branten mellan Danvikshem, bostadsrättsföreningen Finnboda trädgårdar och seniorhuset på höjden och Vilans skola, Finnboda förskola och Finnboda hamn nedanför.

Inför utökningen av Danvikshem och HSBs bygge av Finnboda trädgårdar undersökte Nacka kommun 2013 naturvärdena för denna slänt. Man konstaterade då att Engelska parken har naturvärdesklass 1 på grund av förekomsten av

  • C:a 60 naturvärdesträd, alltså tallar men också lövträd som är mer än 200 år gamla och är värderar för andra värdefulla arter som fåglar, insekter och svampar.
  • Rödlistade arter som reliktbock, tallticka och svampen vintertagging.
  • En välutvecklad buskskickt med slån, nypon, måbär, oxbär, snöbär, skogstry, hassel m.m.
  • Död ved (stående eller liggande döda träd, stubbar, grenar…) som många rödlistade insekter, svampar och tickor är beroende av.

Engelska parken har i samband med byggprojekten blivit naggad på kanten och efteråt kom en misshandel efter en annan i from av gallring och på ett ställe nedgrävning av trädrötterna under en halvmeter stenkross varpå man lade ringar runt trädens rötter för att inte dö.

Naturområden i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Kvarnholmen, Finnboda och Finnberget
Naturområden (grönt) och rekreationsområden (orange) som i Nacka kommuns översiktsplan kan bebyggas i framtiden: (1) Trolldalen, (2) Ryssbergen, (3) Fredriksberg på Kvarnholmen, (4) Svindersviken, (5) Bageriberget i Saltsjöqvarn, (6) Skatberget på västra Finnberget, (7) Engelska parken vid Danvikshem och (8) Henriksdal / Henriksborg.

Alla buskar och död ved borta

I veckan hörde grannar av sig om att Engelska parken har röjts radikalt höjden med Finnboda trädgårdar:

  • All död ved är borta, både liggande och stående trädstammar, stubbar och grenar.
  • Alla buskar är borta.
  • Naturvärdesträd har delvis kapats och på vissa ställen finns nu skador på barken från arbetet.

Vi kan bara ana vilka rödlistade arter som nu är borta från Engelska parken. Även naturvärdet lär ha sjunkit till klass två eller tre.

Ingen kan ha undgått i media att det står illa till med skyddade, värdefulla skogar i Sverige där många gammelskogar har ersatts med monokulturer / trädplantager. Inte heller att biologiska mångfalden är hotad pga allt från dagens skogsbruk till krympande naturområden.

HSB skyller på trygghet och tillgänglighet

Anders Joachimsson, miljöansvarig på HSB, hörde av sig och förklarade att HSB tillsammans med bostadsrättsföreningen Finnboda trädgårdar beslutade om åtgärden:

“Bakgrunden till beslutet är att boende i såväl HSB Stockholms seniorboende som HSB brf Finnboda trädgårdar under en längre tid har bett oss åtgärda den aktuella ytan. Synpunkter har även inkommit från utomstående. Det har dels handlat om rena säkerhetsfrågor, där nedfallna grenar och döda träd med fallrisk hängt över gångvägen och dels om trygghet, då gångvägen har uppfattats som mörk och med dålig sikt”, förklarar Anders i ett e-mail.

Jag påpekade i ett svar att man skulle kunna minimera skadan genom att

  • Be en oberoende ekolog att utifrån kommunens naturinventering lämna rekommendationer till HSB:s arborister om hur man varsamt skapar säkerhet och trygghet i ett område med höga naturvärden.
  • Lämna ved på plats och inte skyffla bort allt. Det skapar förutsättningar för insekter, tickor, svampar, fåglar…
  • Ge slänten några års paus så att en del av värdefulla buskar och annan markvegetation återkommer.
Fällda träd i Engelska parken mellan Danvikshem och Finnboda

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: