Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Vi minns: Hästholmsviadukten mellan Danviksklippan och Saltsjöqvarn invigs 1944

15 september 1944 invigdes Hästholmsviadukten, bron mellan Danviksklippani Stockholm och Saltsjöqvarn i Nacka ovanför Värmdövägen.

Syftet med viadukten var att Kooperativa Förbundets trådlastbilar och trådbussar skulle obehindrat kunna korsa Saltsjöbanan. Viadukten bekostades av fastighetsägarna på Danviksklippan, kooperationen och konkurrerande Saltsjöqvarn.

Att viadukten heter Hästholmsviadukten hänger ihop med att Kvarnholmen från 1600-talet fram till 1930-talet hette Hästholmen och användes som rast- och betesplats för hästar från Baltikum som skulle fraktas till Stockholm. Den ska inte förväxlas med Hästholmsbron som förbinder Finnberget / Gäddviken med Kvarnholmen.

Idag får Hästholmsviadukten bara trafikeras av gående och bussar men en och annan bil ignorerar skyltarna. Läget mellan Nacka och Stockholm gör också att snöröjningen inte riktigt funkar. Ibland glöms viadukten helt bort eller så gör bara ena sidan sitt jobb men inte den andra.

Gångväg och cykelbana under Hästholmsviadukten mellan Sjöstaden och Södermalm
Exit mobile version