Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Medborgarförslag om vedeldad bastu på Kvarnholmen fick nej

Nacka kommun har fått in ett medborgarförslag om att bekosta och att utreda möjligheten att bygga en bastu utanför Kvarnholmen likt bastuflotten i Tantolunden.

Kommunen skulle också stå för ett visst årligt bidrag för driftkostnaden men en ideell förening kan sedan ta över ansvaret för drift och underhåll av anläggningen. Allmänheten skulle kunna erbjudas bad till en symbolisk kostnad, 50 kronor per person. Läs mer om förslaget…

Nacka kommun tycker att det saknas skäl att bygga en bastu utanför Kvarnholmen. Kommunen anser också att allmänhetens rekreationsmiljö i form av en badanläggning redan möjliggörs genom den detaljplan som gäller för Kvarnholmen. Den inkluderar planen att uppföra en badanläggning vid Oceankajen.

Photo by Max Vakhtbovych on Pexels.com

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version